دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی سراسری برنامه ریزی کسری خطی تعمیم یافته با محدودیت های غیر خطی -کامل و جامع

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: ترجمه مقاله بهینه سازی سراسری برنامه ریزی کسری خطی تعمیم یافته با محدودیت های غیر خطی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

ترجمه مقاله بهینه سازی سراسری برنامه ریزی کسری خطی تعمیم یافته با محدودیت های غیر خطی ،
12ص لاتین و 24ص ترجمه فارسی

ادامه مطلب


مطالب تصادفی